از کباب گوسفندی تا اجاره کلبه چوبی زمستانی در اولسبلنگاه

ماسال به زبان تالشی یعنی درختی ممرز که بر روی ارتفاعی بلند واقع شده است. اولِسبُلَنگاه از ییلاقات ماسال است و در توصیف آن چیز بیشتری نمی‌توان گفت جز اینکه رویایی است!

بیشتر بخوانید