بهترین نوشابه جهان، پپسی بهتره یا کوکاکولا؟

من خودم به عنوان نویسده این مطلب عاشق نوشابه و خصوصا پپسی کولا هستم و در هر وعده غذایی حتما باید چنین چیزی در سفره غذایی باشد ، اما در واقع نوشابه چه اهدافی را دنبال میکند؟!

بیشتر بخوانید