الگوریتم کوچک رمزگزاری Tea

یک رمز بلوک تکراری است که بلوک های ۶۴ بیتی را با استفاده از یک کلید ۱۲۸ بیتی رمزگذاری کرده و از یک تابع اختلاط نسبتاً ضعیف در بسیاری از دورها استفاده می کند. تعداد دورهای پیشنهادی ۳۲ است، اگرچه به احتمال زیاد تعداد کمتر کافی باشد. هیچ جدولی از پیش محاسبه شده ، برنامه …

بیشتر بخوانید