فرق شیشلیک با دنده کباب و چنجه در چیست؟

کباب های مختلفی در ایران وجود داره که از برخی لحاظ شبیه به هم هستند اما تفاوت هایی دارند. در این پست تفاوت بین دنده کباب با شیشلیک گوسفندی رو بررسی کردیم.

بیشتر بخوانید