یخچالم بو میده چیکار کنم؟

از بین بردن بوی گوشت گندیده در فریزر یا پیدا کردن علت بوی بد یخچال از مهم ترین سوالات هرکسی هست که با انواع وسائل سرمازا سر و کار داره! البته خانمهای ایرانی بیشتر درگیرند.

بیشتر بخوانید